Ercon Consultancy

Onderscheid maken? De juiste oplossing is vaak maatwerk.


In vele branches hoor je tegenwoordig dat het lastig is onderscheid te maken voor de consument.
Als je naar de uitingen kijkt die gebruikt worden in reclame en marketing kan ik me ook wel voorstellen dat dit vaak niet te zien is. Neem bijvoorbeeld de schoenen branche. Wanneer ik kijk naar de uitingen van bijvoorbeeld een Ziengs of menige zelfstandige die vaak een paar deuren verderop zijn waar aanprijst lijkt dit vaak heel erg op elkaar.

Een schoenen merk met een prijskaartje erbij en een uiting waarom de schoen zo mooi is. Je zou de etalage een soort offline frontpage van een website kunnen noemen. En het heeft weinig onderscheidend vermogen. Hetzelfde zie je in de kleding branche en niet te vergeten in onze branche de optiekbranche en meer specifiek de contactlensbranche.

Wanneer we de analogie met de schoenen eens doortrekken is mijn stelling “ maatwerk is vaak de oplossing” voor een bedrijf als Schutrups in Exloo heel toepassend. Ik nodig je uit eens naar hun website te kijken dan begrijp je meteen wat ik bedoel. Behalve dat ze in Exloo voor elke situatie een oplossing bieden met een zeer uitgebreide collectie, kunnen ze ook heel specifiek zorg bieden voor de vraag die je hebt over je voeten. Het feit dat deze zaak al bijna 100 jaar bestaat en ver buiten het kleine plaatsje Exloo bekend is geeft aan dat maatwerk hier voor het onderscheid zorgt.

maatwerk is vaak de oplossing”

Maatwerk wil niet altijd zeggen dat het product ook op maat gemaakt moet zijn. Het is tevens een manier om de juiste oplossing voor een gevraagde situatie te vinden. Hoe mooi is het niet als je een sporter specifiek voor de sport een dag lens kunt bieden die een grotere diameter heeft, zodat de kans op verlies minimaal is. Zeker als het ook nog gemaakt is van een materiaal met een zeer hoge waterretentie wat kans op droog aanvoelen van de lens minimaliseert.

Specifieke situatie

Het is toch ook super dat je iemand die vaak met droogte klachten een kleinere weeklens kunt leveren die voor deze specifieke situatie vaak een oplossing blijkt te zijn. Daarnaast is het goed je te profileren met maatwerk ook voor wat het product betreft een silicone hydrogel maandlens bijvoorbeeld met cilinder van 4 dioptrie en een additie van 3 dioptrie is toch heerlijk om aan te kunnen bieden. Of een lens met een kleur erin verwerkt zodat een lichtgevoelig persoon weer gewoon kan functioneren gedurende de dag.

Wanneer je onderscheid wil maken

Mijn stelling is dat wanneer je onderscheid wil maken je opzoek moet gaan naar het maatwerk voor die specifieke klant. Of het nu in het maatwerk van het product is of in de toepassing van het product of wellicht meerdere producten. Elke klant die je op deze manier tot dienst bent zal een positieve referent voor je worden zodat je voor iedereen binnen je doelgroep maatwerk kunt bieden.

Hoe je je onderscheidt van anderen

Als ondernemer moet je zichtbaar zijn. Hoe val je op bij de mensen met wie jij wilt werken? Op een authentieke manier? Vaak horen mijn team en ik van onze klanten dat ze het lastig vinden om zich zichtbaar te maken. “Er zijn al zoveel anderen”, zeggen ze dan. Ik weet nog goed dat toen ik in 2007 als loopbaancoach startte ik mijn hoofd brak over hoe ik in het grote aanbod aan loopbaancoaches ooit mijn plek zou kunnen vinden. In mijn ogen waren alle anderen die ik zag veel beter in hun vak dan ik, hadden ze veel meer klanten… enfin je herkent het misschien?

Ik leerde in al die jaren ondernemen één belangrijke waarheid: het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander, het gaat erom dat je anders bent. Hoe je dat doet? Niet door krampachtig al jouw ervaring, talenten en kennis af te meten aan die van anderen, maar door vooral uit te gaan van wie je bent. Veel ondernemers proberen het antwoord op de vraag “Hoe ben ik anders” te beantwoorden door zichzelf te vergelijken met anderen. Dat lijkt heel logisch. En veel potentiële klanten zullen jou zeker ook vergelijken met je vakgenoten als ze op zoek gaan naar hulp. Maar waarom kiézen ze voor jou denk je?

Juist. Omdat ze jou léuker vinden dan een ander. Omdat jouw teksten op social media hen meer aanspreken. Omdat je foto’s hen een prettig gevoel geven. Omdat die ene opmerking over je kinderen of je vakantie hen het gevoel geeft dat jullie een beetje hetzelfde zijn. Klanten kiezen voor een professional met wie ze voor hun gevoel overeenkomsten hebben. Ga maar na voor wie jij zelf gekozen hebt toen je hulp zocht. Hoeveel kennis of ervaring iemand ook heeft, als de persoon je niet aanspreekt zul je niet snel besluiten met hem of haar te werken.

Wie zich onderscheidt valt op

Wie zich onderscheidt valt op en dat is (meestal) bijzonder waardevol voor jouw ‘marktwaarde’. Maar niet iedereen weet hoe hij moet opvallen op een productieve manier. Daarom voeg ik hier de verkorte vrije vertaling van het werkje van Rajesh Setty in, die 25 manieren heeft beschreven om jezelf te onderscheiden.

volkenrecht: verschil maken in de behandeling van groepen mensen. bijv. op grond van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, …

het zelfst.naamw. Uitspraak: verschil in de manier waarop je wordt behandeld Voorbeeld: `maken tussen leden en niet-leden` © Kernerman Dictionaries. Synoniemendiscriminatie inzicht verschil verschillendheid Spreekwo…

 

1) Differentiatie 2) Differentie 3) Discriminatie 4) Inzicht 5) Nuance 6) Verscheidenheid 7) Verschil 8) Verschillendheid

punt waarop twee mensen of dingen anders zijn vb: ze maakt geen tussen jongens en meisjes
zonder des persoons [op een manier waarbij iedereen gelijk behandeld wordt]

Definities die  bevatten:
distinctio =
Discrimen = 1)
nuanceverschil = fijn
Subtilliteit = 1) Fijn
Nuanceren = 1) Fijn aanbrengen 2) Meer aanbrengen 3) Minder rechtlijnig maken 4) Schakeren 5) Tinten 6) Verfijnen
Smaakverschil = 1) in smaak
Verschillendheid = 1) 2) Verschil
= het zelfst.naamw.Uitspraak: [`ɔndərsxɛit] verschil in de manier waarop je wordt behandeld Voorbeeld: `maken tussen leden en niet-leden` © Kernerman Dictionaries. Spelli…
differentie = (volgens van dale)verschil,
zoetzand = 1 In een rivier afgezet rivierzand, ter van zoutzand1. 2 Op land gewonnen zand, ter van zoutzand2 (syn. landzand).
Nuance = 1) Accent 2) Bijzonderheid 3) Fijn 4) Fijne kleur onderscheiding 5) Fijne onderscheiding 6) Halftint 7) Klein 8) Kleur 9) Kleurafwisseling 10) Kleurnuance 11) Kleurschakering 12) Kleurspeling 13) Onder…
Lege non distinguente = (l). Daar de wet geen maakt
klankgebaren = gebaren voor tussen bepaalde soortgelijke spraakklanken
verschil = (toon de herkomst via de etymologiebank)
differentiëren = zich verschillend ontwikkelen, aanbrengen (Pleysier 2007)
Discriminatie = 1) Achterstelling 2) 3) Verwerpende onderscheiding
Discrimen = Let op: Spelling van 1858 ; gevaar
Discrimineren = 1) Achterstellen 2) maken 3) onderscheiden
generaliseren = over één kam scheren, geen maken
Differentie = 1) Koersverschil 2) 3) Onenigheid 4) Verschil
= punt waarop twee mensen of dingen anders zijn vb: ze maakt geen tussen jongens en meisjeszonder des persoons [op een manier waarbij iedereen gelijk behandeld wordt]
Dubbeltarief = een tarief dat maakt tussen Normaaluren en Laaguren.
Geslacht = Variabele waarmee wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.
discriminatie = een maken in de behandeling van personen omwille van een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie), of geen  maken in de behandeling van per…
hoofdlettergevoelig = •makend tussen invoer van woorden met en zonder hoofdletters.
Rassenleer = De Duitsers maakten tussen mensen op grond van ras.
beleggingsfondsen = financiële zaken: Strikt genomen moet worden gemaakt tussen beleggingsinstellingen, beleggingsmaatschappijen …
Discriminatie = In pensioenregelingen mag in principe geen gemaakt worden op grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische z…
Generatie = …ereren, voortbrengen, telen, verwekken. Generisch, generiek, tot het geslacht behoorende; generisch , geslachts-onderscheid…
Normen = Een eenduidige specificatie. Soms wordt een gemaakt in normen en standaarden
Genuanceerd = 1) Doordacht 2) Geschakeerd 3) Met  4) Niet al te beslist
Klantsegmentatie = Gericht maken tussen klanten (op basis van onder andere omzet en branche).
Toonwaarde = het vloeiende in kleurnuances tussen de lichtste en donkerste partij in halftoonmodellen
Gelijke behandeling = In pensioenregelingen mag in principe geen  worden gemaakt op grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische z…
Klantsegmentatie = Gericht maken tussen klanten (op basis van onder andere omzet en branche).
Getal = Het grammaticale getal (of: numerus) heeft betrekking op het  tussen enkelvoud en meervoud. Dit wordt zowel bij zelfstandige naamwoorden (jongen – jongens, vrouw – vrouwen) en voornaamwoorden (ik – wij)…
Contrast = Let op: Spelling van 1858 tegenstelling; de hoogste trap van . Contrasteren, afsteken, tegenstellen
differentiëren = maken vb: op deze school differentiëren wij: elke leerling krijgt zijn eigen lesstof
Discriminatie = ongeoorloofd dat gemaakt wordt op grond van bepaalde, niet ter zake doende kenmerken
binnenpleit = term gebruikt om te maken tussen zeegaande Pleiten en Pleiten voor het binnenwater
kleurencirkel = Met de kleurencirkel kun je gemakkelijk  maken tussen de hoofdkleuren en de mengkleuren.
slaapkooi = kooi om in te slapen. Gebruikt om te kunnen maken met de zeilkooi
kleur = •het dat gemaakt wordt op basis van het verschil in golflengte van licht.
Omnivoor = Zich zonder voedend met plantaardig en dierlijk voedsel; onderscheiden van `carnivoor` en `herbivoor`.
Ongelijkheid = 1) Bobbel 2) Disparaatheid 3) Hobbel 4)  Oneffenheid 6) Reliëf 7) Verschil
primair zand = Natuurlijk zand als bouw(grond)stof, term wordt gebruikt ter van secundair zand.
Ego = zelfbeeld. In de psychoanalyse ook realiteitsprincipe dat maakt tussen wensen en de werkelijkheid.
Enkeltarief = enkel tarief maakt, in tegenstelling tot dubbel tarief, geen tussen Normaaluren en Laaguren.
Gilloek = (Uit `De sociologische structuur onzer taal – De Jodentaal.`, 1914) (Nhebr.): , verschil. Hebr. chalukka
Thallus = (Engels) Meercellig plantenlichaam, zonder van een bepaald weefsel, zoals blad, steel , wortel enz.

Delen