Ercon Consultancy

Profileren het nieuwe marketing woord?

Door: Erik Smidt

Erik Smidt

De Opticien | februari 2014

De laatste tijd is er veel te doen in de optiek en contactlensmarkt. Soms lijkt het wel of er analoog aan de prijzenoorlog in de supermarktbranche een oorlog in optiek-Nederland woedt.

Iedereen schreeuwt om aandacht en aanvallen over en weer zijn niet van de lucht.

Prijs lijkt een hot item en ook gerichte aanvallen van ketens op elkaar worden niet geschuwd.

Zelfstandigen proberen zich te verenigen op verschillende manieren om ook een deel van de  aandacht te verkrijgen.

Dit alles om zich te kunnen profileren.

Het woord profileren wordt veel gebezigd in de huidige marketing terminologie maar wat is  eigenlijk de betekenis en herkomst?

Het is interessant het woord eens nader te bekijken door bijvoorbeeld de etymologiebank.nl van Nicoline van der Sijs te raadplegen.

Daar kun je onder andere de ontleding van het woord door P.H.Schröder vinden:

Het Latijnse woord filum betekent: draad en daarna: wat met de draad is vervaardigd, dus: weefsel en meer in het algemeen: vorm, gedaante. Het werkwoord er bij luidde: profilare: met een draad omgeven, vormgeven, uitbeelden.

Een andere betekenis van het woord profiel geeft aan dat het gaat om de eigenschappen van een persoon om een bepaalde functie te kunnen bekleden.

Als we het over een profiel of profilering van een bedrijf hebben kunnen we kennelijk  menselijke eigenschappen aan een bedrijf toekennen.

Vaak worden de woorden profiel en profileren synoniem gezien met de begrippen imago en imagebuilding. Hoewel ze niet hetzelfde zijn is dit niet zo verwonderlijk. Een profiel heb je door de eigenschappen die aanwezig zijn of zouden moeten zijn en een imago is het beeld dat wordt gevormd door die eigenschappen.

Je zou kunnen zeggen dat bedrijven hun profiel naar buiten brengen om een beeld te vormen van het bedrijf.. Het profiel van het bedrijf geeft het onderscheid aan tussen die bedrijven.

Welnu daar wringt naar mijn idee op dit moment vaak de schoen. Er wordt veel gevochten in onze branche om hetzelfde profiel, lijkt het wel.

In reclame-uitingen zie je steeds meer dat er een extra bril of zelfs twee extra brillen worden weggegeven of dat een montuur gratis is bij glazen of glazen bij een montuur. Ik vraag mij wel eens af wat deze bedrijven willen communiceren. Is de marge op glazen  genoeg om de monturen weg te geven of is verkopen van een montuur te moeilijk? Het kan ook zijn dat de waarde hetgeen wordt aangeboden zo laag is dat het beter is het weg te geven. Deze aanbiedingen lijken vaak zoveel op elkaar dat er geen onderscheidend vermogen is. Dit maakt dat het ook voor de consument niet meer helder is, door welke bril of contactlens hij of zij ook kijkt.

Tegelijkertijd liggen naar mijn idee hier vaak ook de kansen. Als je geen prijsvechter bent of wil zijn is het mogelijk andere eigenschappen dan de prijs naar voren te brengen van je bedrijf.

Het is wel wenselijk te weten wat je huidige imago is en of dit wel strookt met het gewenste profiel dat je wilt uitdragen. Met andere woorden hoe zou je graag gezien willen worden en waarom. Wellicht belangrijker nog: wat zijn je persoonlijke eigenschappen en hoe kun je die voor je laten werken in het profiel dat je bedrijf heeft. Ik weet dat dit vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

Vaak is het lastig te identificeren waar te beginnen en welke eigenschappen echt van belang zijn uit te venten. Een goed begin is elke consument die bij je komt te vragen waarom hij of zij voor jou heeft gekozen. Het geeft erg veel duidelijkheid over je huidige imago. Bovendien kom je wellicht voor verrassingen te staan en kiest de consument om andere redenen voor jou dan je had kunnen bevroeden.

Dit is het begin van je profiel. Je hebt eigenschappen waar iemand voor kiest. Die aanwezige eigenschappen zijn uit te vergroten naar het imago van je bedrijf.

Uiteindelijk kun je het profiel van je bedrijf vorm geven en het zo een unieke gedaante geven.

Dat is bij een groot bedrijf met bijvoorbeeld veel filialen vaak lastiger dan bij bedrijven met een kleinere omvang. Immers wanneer je veel verschillende persoonlijke eigenschappen moet smeden tot een profiel kom je vaker in algemeenheden terecht. Een kleiner bedrijf heeft de kans meer specifieke eigenschappen van het bedrijf voor het voetlicht te brengen.
Ik ben ervan overtuigd dat er een rijke variatie van bedrijven blijft en er nieuwe variaties zullen ontstaan als een ieder voor een duidelijk profiel durft te kiezen.

Delen