Ercon Consultancy

Hoe breng je contactlenzen voor het voetlicht?

Eyeline | februari 2022

Door jezelf te laten zien

Als contactlensleverancier krijgt Ercon regelmatig de vraag hoe opticiens en contactlensspecialisten reclame kunnen maken voor contactlenzen. Een terugkerende kwestie, ook voor de leverancier zelf. Wij vroegen Erik Smidt, directeur van Ercon, wat hij en zijn team doen om de contactlens in de spotlights te zetten.

“Hoe val je op tussen anderen? Wat is de beste manier om jouw producten onder de aandacht te brengen? Dat zijn in het geval van contactlenzen best lastige vragen”, vindt Erik. “Als je naar de uitingen van contactlensleveranciers kijkt, gaat het vaak niet veel verder dan een opsomming van producteigenschappen, een plaatje van de verpakking en een reden waarom het specifieke product als beste gezien wordt door die leverancier. Naar mijn idee heeft het in veel gevallen een groot ‘wij van wc-eend…’-gehalte. Dat is voor ons ook de reden om voor een andere aanpak te kiezen”.

Op ludieke wijze
Ercon is in de gelukkige omstandigheid met meerdere toeleveranciers te werken. “Wij zijn dus niet gebonden aan één product voor één toepassing. Hierdoor hebben we vaak een oplossing voor verschillende vragen en zelfs meerdere oplossingen voor één vraag.
In onze optiek kan er geen sprake zijn van één product voor uiteenlopende behoeften; het zogenaamde ‘one size fits all’ werkt al niet voor sportsokken, laat staan voor contactlenzen.
En juist omdát wij zo veel verschillende oplossingen hebben, kiezen wij dit jaar dan ook voor een heel andere benadering van reclame. We benadrukken veel meer wie we zijn en wat we voor onze klanten kunnen betekenen, dan dat we de producten promoten. Dat gaan we op een, naar ons idee, behoorlijk ludieke manier doen. In een wat later stadium vertel ik daar meer over”.

Volgens Erik vinden contactlensspecialisten het maken van reclame voor lenzen vaak een lastig punt. “Naar mijn mening wordt er te vaak een merk met daarnaast een prijs genoemd, zonder dat de consument erop gewezen wordt welke verschillende lenzen er zoal zijn en welke toepassingen ze hebben. Kijkend naar de consumentenreclames vallen een paar dingen op: op websites wordt altijd een productnaam geadverteerd, met daaraan gekoppeld de prijs. Wanneer meerdere contactlensspecialisten dezelfde producten voeren, kan het lastig zijn om op een onderscheidende manier reclame te maken. Ik denk dat het voor zelfstandige optiekbedrijven en aanpasinstituten – onze belangrijkste doelgroepen – van belang is dat ze duidelijk maken waarom de expertise die zij in huis hebben, noodzakelijk is om op een correcte manier contactlenzen aan te meten. Met andere woorden: waarom ben jij de expert? Waarom ben je zo goed in wat je doet? Welke criteria hanteer je voor welke toepassing? Waarom moeten niet alle aangemeten contactlenzen hetzelfde zijn? Waarom zijn er contactlenzen in verschillende maten en materialen? En waarom is die ene lens beter voor een bepaalde gelegenheid dan een andere lens? Er zijn legio voorbeelden te noemen waarom de contactlensspecialist een cruciale rol speelt bij het aanmeten en controleren van de contactlenzen en het oog, én het begeleiden van de contactlensdrager. Naar mijn mening is dát de juiste manier van reclamemaken voor contactlenzen: uitgaande van de toepassing en de mogelijkheden, en minder van de productnaam of algemene producteigenschap”.

Delen