Ercon Consultancy

"GEEN GEKLEURDE BRIL" NCC2020


Ercon heeft al jaren als slogan “de specialist voor de specialist” en gelukkig kunnen wij dat ook waarmaken getuige ons jarenlange bestaan op de Nederlandse markt en het feit dat we nog steeds groeiend zijn. Niet alleen voor wat betreft contactlenzen staan we bekend als een vraagbaak die een goede oplossing kan bieden voor uw klant, maar ook op het gebied van verzorgingsmiddelen vervullen we inmiddels vaak die rol. Het assortiment van Ercon is voor velen al bekend terrein en we zullen in de nabije toekomst meer producten toevoegen aan ons portfolio om nog meer, ook op het gebied van andere oogzorg, de specialist voor u te zijn.

“de specialist voor de specialist”

biancaWij merken al jaren dat er steeds meer de behoefte bestaat van onze klanten zich te scholen en nog meer te weten over bijzondere producten waar de consument mee kan worden geholpen. Ook de consument met een ingewikkelde klacht vraagt de zelfstandig optiekondernemer en contactlensspecialist om een oplossing voor hun probleem. In de markt hoor je veel dat er wel scholing bestaat, maar dat dit zich veelal beperkt tot de producten van die specifieke leverancier. Ercon wil dit op een andere, geheel eigen, manier aanpakken. Dit jaar heeft Bianca Schut zich bij het Ercon-team gevoegd als contactlens consulent om contactlensspecialisten en optometristen te steunen bij het updaten van hun kennis. Ook hier zal de slogan “de specialist voor de specialist” belangrijk zijn; op het gebied van scholing wil Ercon anders zijn dan
andere leveranciers, doordat de scholing niet over de producten van Ercon zal gaan, maar gericht zal zijn op een niet-marketing gedreven kennisverrijking, zowel evidence als practice based. Uiteraard zal dit ook gekoppeld gaan worden aan de kwaliteitsregistratie van beroepsverenigingen.

Op het NCC2020

Tijdens het NCC zal Bianca Schut een eerste aanzet geven tot deze kennisverrijking door een korte presentatie te geven over enkele van de vele aspecten en toepassingen van gekleurde contactlenzen. Het gaat hierbij niet om gekleurde contactlenzen die worden gekocht voor een tijdelijk cosmetisch effect, maar er zullen situaties belicht worden waarbij kleurlenzen voor de consument een uitkomst kan zijn voor wat betreft het zien en/of het comfortabel kijken. U als specialist kunt, door een juist advies, op deze manier het zicht en misschien ook de kwaliteit van het leven van uw cliënt op een positieve manier veranderen.

Wij zien u heel graag bij deze lezing, genaamd ‘Geen
gekleurde bril’, op het NCC in de Baroniezaal maandag
27 juni om 11.55 uur. gaan naar hulp. Maar waarom kiézen ze voor jou denk je?

Delen