Scholing

Kerasoft IC online training

Bekijk de online training

ERCON tracht door middel van educatie een bijdrage te leveren aan het up to date houden van het kennisniveau van de contactlens aanpasser.Een voorbeeld hiervan is het eerste webinar dat werd gehouden met als onderwerp de introductie van de Kerrasoft ® IC lenzen.Wij zijn trots dat ERCON hiermee weer als eerste in de markt van de Nederlandse contactlens leveranciers de huidige mogelijkheden toepast. De vraag vanuit de contactlens aanpassers, educatie zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken, werd hiermee beantwoord. Een vervolg op het webinar is de online training, in samenwerking met UltraVision, die het aanmeten van deze speciale lenzen onderwijst en toetst.


Download de MoRoCCo App

Download de App

Naast de online scholing is er een speciaal ontwikkelde app die aangeeft op welke wijze een juiste aanpassing ontstaat. Eventuele veranderingen en verbeteringen met betrekking tot het passen van de lens worden hierbij aangegeven.