Vertrouwen

Het is één van de belangrijkste zaken waar het in het menselijk verkeer om draait. Ik ben ervan overtuigd dat veel beslissingen, zo niet alle, voor een groot deel hiervan afhangen.

Wanneer je  verschillende  dingen volgt op het wereldtoneel maar ook binnen onze branche  of op het persoonlijke vlak komt een essentiële vraag steeds weer naar voren, vertrouwen we elkaar.

Volgens mij heeft de hele Griekenland discussie voornamelijk zo lang geduurd omdat het vertrouwen er niet was. Europa vertrouwde niet dat Griekenland zich aan de afspraken zou houden en Griekenland vertrouwde een aantal landen in Europa niet, Griekenland voelde zich gekleineerd. Bovendien had een aantal landen een historie met elkaar waardoor het vertrouwen ook niet positief was beïnvloed.  Als ik dit schrijf lijkt er een overeenkomst te zijn tussen Europa en Griekenland maar het zou mij ook niet verbazen als u dit leest dat deze overeenkomst weer teloor is gegaan, met als voornaamste reden het gebrek aan vertrouwen over en weer.

Ook in andere politieke zaken moet je er maar op vertrouwen dat beloftes die worden gedaan ook worden nageleefd.  Hoe vaak gebeurt het niet dat er tijdens verkiezingen allerlei vooruitzichten worden geschetst die nadien niet blijken te kloppen of worden gehandhaafd. Men spreekt niet voor niets over het gebrek aan vertrouwen in de politiek en in politici.

Wanneer je met klanten en leveranciers te maken hebt gaat ook veel op basis van vertrouwen. De leverancier moet er op kunnen vertrouwen dat hij op tijd wordt betaald. Ik kan u uit ervaring zeggen dat dit niet altijd het geval is en dat ook niet exact te waarborgen is dat dit altijd gebeurt.

De klant moet er maar op vertrouwen dat de leverancier zijn beloftes omtrent het product w aar maakt en bijvoorbeeld de service en garantie biedt die hij zegt te bieden. Recent is daar nog een hele discussie  over geweest. Bovendien moet de consument erop kunnen vertrouwen dat hij krijgt wat er met hem of haar wordt afgesproken. Zeker voor wat betreft het glas wat in een bril komt of de contactlens die wordt geleverd is dat voor een leek niet of nauwelijks te controleren. Daarnaast is het een kwestie van vertrouwen dat een oogmeting en alle zaken die daarbij komen als het controleren van de oogdruk bijvoorbeeld, of het controleren van de contactlenzen en de passing hiervan op een juiste  en gedegen manier gebeurt. Het is een kwestie van vertrouwen van uw klant naar u toe of u inderdaad alles in het werk stelt om uw klant zo veilig en zeker mogelijk het juiste  product te adviseren.

Soms wordt vertrouwen geschaad en dan is het zeer moeilijk weer terug  te winnen. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat het te voet komt en te paard gaat. Naar klanten toe is het zeer moeilijk zo niet onmogelijk vertrouwen te herwinnen. Als een klant eenmaal het idee heeft dat een bedrijf niet te vertrouwen is ,is de beschadiging over het algemeen permanent, sterker nog dit wordt vaak  ook doorgegeven aan anderen.  Ik weet dat er soms generaties lang niet gekocht wordt bij een bepaalde leverancier omdat deze als onbetrouwbaar binnen die generaties te boek stond.

Het belangrijkste in het optiek vak om vertrouwen te behouden is naar mijn idee heel gedegen te vertellen wat je doet. Voor deze dienst en het daarbij behorende product dient wel een  reële prijs  worden gevraagd. Wanneer je kunt uitleggen aan een klant wat je expertise  is en welk voordeel hij of zij daarvan heeft is deze klant bereid daar een tegenprestatie in de vorm van een betaling voor te geven. Ik heb wel eens het idee dat we dat niet goed gedaan hebben in het verleden in de optiek en dat daardoor mensen zich wel eens “bedrogen” voelen.  Dit is wellicht één van de redenen dat branchevreemde aanbieders zich een plaats weten te verwerven in de branche zowel offline als online. Overigens biedt het vertrouwen wat er al is bij de klanten ook een grote kans ze online aan je te blijven binden. Klanten kennen je immers al en het vertrouwen hoeft online niet nog eens te worden gewonnen. Belangrijk daarbij is  wel dat je ook online goed herkenbaar bent. Over het web surfend zie ik bij websites en facebook pagina’s veel dezelfde items langskomen die niet onderscheidend zijn en niet duidelijk herkenbaar zodat de enige vergelijking  die een consument kan maken de prijs wordt. Voor zoiets belangrijks als goed zicht hoef ik u niet uit te leggen dat dit een te summiere vergelijking is.

Mijn stelling is dat vertrouwen een zeer belangrijke marketing tool is waar niet te licht over moet worden gedacht. In veel gevallen heeft u het vertrouwen al en dit kunt u, ook online, gebruiken om uw plaats in de markt nog sterker te maken.  Niet door te gaan lijken op anderen en te trachten hen met dezelfde items te bestrijden waar zij zich mee willen profileren ( veelal prijs) , maar om duidelijk te maken waarom anderen u het vertrouwen schenken en waarin u uitblinkt.

Ik wens u veel vertrouwen van uw bestaande en nieuwe klanten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.