Bent u ergens bang voor?

Vast wel voor iets want er bestaat bijna geen mens die niet ergens bang voor is .

Hoe reëel de angst is, is zeer arbitrair. Sterker nog waar de één bang voor is daar haalt de ander de schouders over op. Toch heeft angst een duidelijke  functie.

In principe is angst een signaal van  je lichaam om in beweging te komen om het gevaar te bestrijden of te ontlopen. We kennen het wel vanuit de basis het vecht of vlucht gedrag wat angst te weeg brengt. Daarnaast zie je ook nog wel eens  ander gedrag wat je apathie zou kunnen noemen. Door de angst slaat iemand helemaal stil en doet niets meer.

Naar mijn idee is het meest belangrijke voor degene die de angst voelt opkomen na te gaan of de angst wel reëel te noemen is. Dit geldt denk ik zeker voor angsten die te maken hebben met onbekende zaken. Angst voor andere volken of groepen van mensen bijvoorbeeld . Of de vrees voor de dingen die komen gaan zonder dat je exact weet welke dingen dat zijn. Door de uitgebreide communicatie middelen worden dit soort angsten nogal eens versterkt en aangewakkerd zonder dat er directe aanleidingen toe zijn. De reactie op deze zaken is dan ook vaak een reactie die op angst is gebaseerd in plaats van een reactie die is gebaseerd op het constateren van een gegeven.

Het is een gegeven dat er in de afgelopen periode veel vluchtelingen Europa binnen komen. Daar kun je verschillend over denken of dit wenselijk is of niet. Wat echter zeker in dit geval een heel slechte raadgever is , is angst. Angst voor het onbekende of voor  vreemde mensen of culturen. Angst om je eigenheid of je baan te verliezen of voor  de ontwikkelingen in je woonomgeving. Want door bang te zijn reageer je op de dingen anders dan wanneer je het als een gegeven ziet waar je mee om moet gaan. De angst zorgt ervoor dat je vlucht , vecht  of apathisch wordt en deze reacties moeten nu juist niet in dit geval naar mijn idee. Volgens mij is de enige  juiste reactie om het gegeven dat er veel vluchtelingen zijn te aanvaarden , want het is immers de realiteit, en te kijken hoe het beste met dit fenomeen kan worden omgegaan. Dat polariseert niet en geeft iedereen het juiste perspectief voor de toekomst. Overigens is  het wel van belang  de situatie op zijn waarde in te schatten en te kijken of de oplossing die wordt gekozen inderdaad de juiste is. Bovendien is het van groot belang mensen op een juiste wijze te informeren en als overheid je aan de afspraken te houden die je maakt.

Je zult zien dat dan veel meer mensen bereidt zijn om mee te denken en constructief te zijn in oplossingen

Het lijkt vreemd maar ik trek hierbij wel eens de parallel naar de nieuwkomers in onze markt.

Ook daar wordt vaak met angst op gereageerd in plaats van het fenomeen  te beoordelen op zijn merites. Als je echt kijkt naar de nieuwkomers op de markt kun je een paar dingen constateren.

In het kort gezegd ze doen een aantal zaken hetzelfde en een aantal zaken op een nieuwe manier.

Wat nu soms angstig maakt is dat je in het  ongewisse bent hoe de consument zal reageren op het nieuwe en of hij wellicht u de rug zal toe keren. Veel zie je ook in onze branche hetzelfde gedrag  als bij de andere angst reacties. Men vecht, vaak met dezelfde middelen als de nieuwkomer  die de markt heeft gepenetreerd. Men vlucht, verkoopt zijn winkel aan niet eens de hoogste bieder, of wordt apathisch , gaat in een hoekje zitten wachten op de dingen die komen gaan. Beter is naar mijn idee te accepteren dat die nieuwkomer er is en te kijken hoe jij jouw plek in het veld kunt blijven houden.  Een aantal zaken kun je natuurlijk toepassen in de huidige tijd zonder je identiteit te veranderen.  Je kunt de goederen en geldstroom zo uitvoeren dat jouw klant daar gelukkig mee is. Direct in de winkel of via je eigen webshop of iets dergelijks.  Je scheidt dan wellicht de goederen en geldstroom van je dienstverlening maar voert wel alle zelf uit.

Je kunt duidelijkheid verschaffen naar je klant want niet alleen de overheid maak zich schuldig aan onduidelijke informatie.  En het is bekend,  mensen . en dus ook uw klanten , willen tegenwoordig graag weten waar ze aan toe zijn ook als het een prijs van een product of dienst betreft.

Daar valt in onze mooie branche nog veel te winnen.

Dus voor zowel de nieuwkomers in de markt als de nieuwkomers vanuit andere landen geldt, laat u niet leiden door angst maar kijk naar de prachtige mogelijkheden die er zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.